Seznam zdravotních pojišťoven

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
Revírní bratrská pokladna 213
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 111
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
Zdravotní pojišťovna MÉDIA 228
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 217
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211